Czym jest korelacja na rynku Forex?

91
J2T

Świadomość korelacji pomiędzy rynkami może być bardzo pomocna w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku walutowym.

Notowania walut stanowiące relację dwóch różnych walorów, w różnych konfiguracjach i pochodzących z różnych rynków powodują powstawanie statystycznych zależności pomiędzy poszczególnymi parami. Warto wziąć je pod uwagę, angażując się w transakcje na rozmaitych rynkach. Należy mieć również świadomość, że wspomniane zależności zmieniają się w czasie oraz przyjmują różne wartości zależnie od obserwowanego horyzontu.

Czym jest korelacja i w jaki sposób interpretować jej wartości?

Interpretacja wartości współczynnika korelacji

Korelacja jest statystyczną miarą współzależności pomiędzy badanymi walorami. Na rynku walutowym ukazuje więc, w jaki sposób poszczególne pary zachowują się względem siebie. Jej zakres waha się w przedziale od -1 do 1. Takie wartości można zaobserwować w przedstawionej na samym dole tabeli, która prezentuje korelacje pomiędzy EURUSD oraz innymi popularnymi parami walutowymi. Współczynnik korelacji bliski 1 oraz -1 świadczy o bardzo silnej zależności pomiędzy dwoma walorami. W sytuacji, gdy jest to wartość dodatnia, badane waluty będą się poruszać w bardzo podobny sposób, w zgodnym kierunku. W przypadku wartości ujemnej ich ruch przyjmie kierunki przeciwne. Wartość współczynnika bliska 0 oznacza bardzo słabą korelację lub jej brak.

Przykład korelacji pomiędzy EURUSD i USDCHF

Pary walutowe - korelacja

Kliknij, aby powiększyć wykresy

Forex Demo

Doskonałym przykładem korelacji jest zależność pomiędzy EURUSD oraz USDCHF. Powyższe wykresy prezentują ruch wspomnianych par na interwale godzinnym. Zgodnie z tabelą współczynnik pomiędzy tą dwójką wynosi -0.99. Jest to bardzo silna ujemna korelacja, z której wynika, że kursy wspomnianych walorów kształtują się w sposób przeciwny przez niemal 100% czasu. Jak widzimy na wykresach, podczas gdy notowania EURUSD podążały ku nowym minimom, para USDCHF osiągała nowe szczyty. Należy pamiętać, że mimo silnej korelacji zmienność  na poszczególnych parach walutowych może podlegać zasadniczym różnicom.

Poniższa tabela prezentuje zaktualizowane 8 listopada 2012 r. wartości współczynnika korelacji dla EURUSD oraz najpopularniejszych par walutowych:

Korelacja pary 2

Kliknij, aby powiększyć tabelę

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO