Kto czuwa nad rynkiem Forex? Rola organów regulacyjnych.

59
J2T

Nie da się ukryć, że Forex to największy i najbardziej płynny rynek na świecie. Handel na tym rynku odbywać się może 24 godziny na dobę na całym świecie. Pilnowanie porządku wydaje się nie lada wyzwaniem. Nasuwa się w takim razie pytanie. Kto tak właściwie czuwa nad rynkiem Forex? Istnieją organy regulacyjne na całym świecie, które utrzymują porządek na arenie handlowej. Przyjrzyjmy się bliżej ich roli.

Bez regulacji byłoby zamieszanie

Zanim przejdziemy do tego, jaką rolę odgrywają organy regulacyjne, warto zrozumieć konieczność ich istnienia. Zauważymy, że cały świat opiera się przecież na pewnym uporządkowaniu i przepisach prawa. Na świecie istnieje wiele zasad, wytycznych oraz ograniczeń. Brak tych elementów prowadziłby prędzej czy później do zamieszania. Dokładnie taki sam los czekałby rynek Forex, gdyby pozostawiono go bez pewnej regulacji. Rozmiar rynku Forex dodatkowo utrudnia zadanie, stawiając wyzwania przed samymi organami regulacyjnymi.

Czym jest sama regulacja?

Pojęcie regulacji warto przede wszystkim wiązać z systemem kontroli. Ustalone zostały standardy, których wyprowadzenie miało na celu zapewnienie, że rynek Forex jest bezpiecznym obszarem. Podstawowym celem regulacji wydaje się ochrona inwestorów rynkowych przed oszustwami. Regulacja przyczynia się również do utrzymania stabilności branży oraz kreowania zdrowej konkurencji między dostawcami usług finansowych.

Charakterystyka organów regulacyjnych

Regulacje rynku Forex nie są wynikiem pracy jednego organu. Nie ma na tym rynku centralnej instytucji, która odpowiedzialna byłaby za globalne regulacje. Organy regulacyjne tworzone są „lokalnie” na całym świecie. Każdy z nich funkcjonuje w ramach przepisów regulujących jego jurysdykcje. Warto zaznaczyć, że w przypadku Unii Europejskiej wszystkie organy regulacyjne działać mogą w każdym kraju wspólnoty. Najbardziej znane organy regulacyjne na świecie to:

Cypryjska Komisja ds. Papierów Wartościowych i Wymiany, CySEC

Forex Demo
  • The National Futures Association (NFA) ze Stanów Zjednoczonych
  • Financial Conduct Authority (FCA) z Wielkiej Brytanii
  • Australian Securities and Investment Commission (ASIC) z Australii
  • Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) z Cypru.

Zadania instytucji

Zakres zadań regulatorów rynku Forex jest jednak bardzo zbliżony. Organy regulacyjne ustalają m.in. wytyczne, których muszą przestrzegać brokerzy Forex. Ponadto to na każdym z regulatorów spoczywa obowiązek wykonywania pewnych czynności bez względu na jurysdykcję. Do takich zadań zaliczyć można:

  • inspekcje finansowo-prawne
  • okresowe audyty i przeglądy
  • rejestrację i licencjonowanie.

Dwa pierwsze wymienione wyżej zadania mają na celu weryfikację zachowania brokerów. Raz na jakiś określony czas organy regulacyjne zaglądają w księgi i rozliczenia firm brokerskich. Taka procedura ma na celu upewnienie, czy przestrzegają oni wszystkich standardów finansowych i etycznych. Ostatnie z ogólnych zadań: rejestracja i licencjonowanie sprowadza się do oceny, czy dany broker jest bezpieczny dla inwestorów. Praktyka działań wykonywanych przez organy regulacyjne powoduje, że brokerzy pozostający w kontakcie z inwestorami przestrzegają etycznych zasad.

Ochrona inwestorów

Rola regulatorów jest zatem niesłychanie ważna dla inwestorów. To tak naprawdę opisane w tym artykule instytucje dbają o bezpieczeństwo funduszy uczestników rynkowych. Warto zatem zwracać uwagę na recenzję brokerów przed podjęciem z nim współpracy.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO