J2T

Co to jest trend? Możemy śmiało pokusić się o stwierdzenie, że nie ma na świecie inwestora, który nie słyszałby chociaż raz tego pytania. Pojęcie trendu jest bowiem fundamentalnie związane i wpisane w funkcjonowanie rynków finansowych – rynku Forex, akcji czy towarów. Teoria Dowa, będąca podstawą współczesnej analizy technicznej mówi, że ceny podlegają trendom.

Zadaniem inwestora jest więc jak najwcześniejsze dostrzeżenie kształtującej się tendencji i zajęcie pozycji rynkowej zgodnej z jej kierunkiem. Dzięki temu, będzie po właściwej stronie rynku, czerpiąc korzyści z rozwoju tej tendencji – wzrostowej czy spadkowej – w czasie. W poniższym artykule spróbujemy odpowiedzieć na kluczowe dla każdego inwestora pytania – czym jest trend, jak zidentyfikować trend oraz jakie rodzaje trendów rozróżniamy?

Co to jest trend?

Trend to nic innego niż sekwencja następujących po sobie kolejnych szczytów i dołków cenowych. Szczyty i dołki te mogą kształtować się coraz wyżej – w takiej sytuacji powiemy, że kształtuje się trend wzrostowy, jak również coraz niżej – wtedy zaobserwujemy na wykresie trend spadkowy. Jeżeli ceny przez określony okres czasu poruszają się w ograniczonym zakresie wahań, ograniczonym od góry oraz od dołu, wtedy obserwujemy trend boczny, inaczej trend horyzontalny.

Jak zidentyfikować trend?

Identyfikacji trendu możemy dokonać dopiero w momencie, kiedy na wykresie widzimy kolejne, wyżej układające się wierzchołki i dołki cenowe. Wtedy mówimy o kształtowaniu się nowej tendencji wzrostowej. Jeżeli na wykresie uda się nam zaobserwować kolejne, niżej układające się szczyty oraz dołki cenowe, będziemu świadkami nowego trendu spadkowego. Z pojęciem trendu ściśle związana jest linia trendu. Linia trendu wzrostowego prowadzona jest po coraz to wyższych dołkach cenowych. Linia trendu spadkowego z kolei, łączy kolejne, niższe szczyty cenowe.

Innym sposobem identyfikacji trendu jest zastosowanie średnich ruchomych. Średnie ruchome uwzględniają przeszłe ceny i podążają za kursem. Z punktu widzenia inwestora istotne są dwie kwestie – kierunek średnich oraz ich odległość o kursu. Kierunek średnich powiniej być zgodny z kierunkiem panującej tendencji. Oznacza to, że w trendzie wzrostowym średnie ruchome powinny kierować się ku górze. W trendzie spadkowym, średnie będą podążać w dół. Jeżeli trend ulega przyspieszeniu, średnie pozostaną niejako w tyle – wtedy zwiększy się ich odległość od ceny. Jeżeli trend będzie wyhamowywał i średnie zaczną się przeplatać z ceną. Może być to oznaka konsolidacji i wejścia rynku w trend boczny.

Jakie są rodzaje trendów?

Trendy możemy podzielić ze względu na kierunek zmiany ceny, wyróżniamy trend wzrostowy, spadkowy oraz trend boczny, inaczej trend horyzontalny. Innym kryterium podziału trendu jest okres, w jakim się on kształtuje. Wyróżniamy trend krótkoterminowy, średnioterminowy oraz długoterminowy.

Forex Demo

Jak wykorzystać trend w inwestowaniu?

Podstawowym zadaniem inwestora jest wczesna identyfikacja trendu i zawieranie pozycji zgodnej z jego kierunkiem. Czy można zawierać pozycje przeciwko panującej na rynku tendencji i być zyskownym? Można – takie podejście nazywa się podejściem kontrariańskim. Zdecydowanie nie polecamy jednak takiego stylu inwestowania początkującym inwestorom. Podejście kontrariańskie wymaga bowiem od inwestora doskonałego warsztatu i pełnej dyscypliny. W przeciwnym wypadku może prowadzić do szybkiego wyzerowania rachunku.

Dlaczego powinno inwestować się zgodnie, a nie przeciwko trendowi? Zgodnie z Teorią Dowa, rynek dyskontuje wszystko. Oznacza to, że wszystkie czynniki mogące mieć wpływ na cenę, są w tej cenie uwzględnione. Inwestowanie przeciwko trendowi oznacza zatem inwestowanie przeciwko całemu rynkowi. Przeciwko masie kapitału, zaangażowanej w rynek i dużym inwestorom, którzy inwestują zgodnie z trendami. I wreszcie przeciwko panującej na świecie sytuacji makroekonomicznej i aktualnemu cyklowi koniunkturalnemu. Czy w takim starciu inwestor ma jakiekolwiek szanse? Niewielkie. Dlatego też, powinien skupić się wyłącznie na podążaniu za trendem, a nie grze przeciwko niemu.

Wielu inwestorów na rynku dąży do tego, aby mieć rację. Nie to jednak jest celem inwestowania. Podstawowym celem tradingu jest zarabianie pieniędzy. Podążanie zgodnie z przeważającym na rynku kierunkiem jest zadaniem znacznie łatwiejszym, niż gra przeciwko niemu. Można to porównać do płynięcia z prądem rzeki lub przeciwko niemu. Oczywiście można płynąć w górę rzeki, ale jest to zadanie obarczone niezmiernym trudem. Dlatego też, nie warto nadmiernie kompliować czego, co tej komplikacji nie wymaga. Inwestuj zgodnie z trendem!

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO