J2T

Psychologia inwestowania dotyczy różnych rynków finansowych. W zależności od specyfiki danego rynku, przyjmuje rozmaite oblicza. W tym miejscu omówimy ją w kontekście rynku walutowego oraz giełdy. Istnieją trzy główne powody, dla których stres podczas inwestowania na rynku Forex jest większy niż w przypadku giełdy.

Psychologia inwestowania, a dźwignia

Na rynku Forex powszechnie stosowana jest dźwignia finansowa. Oznacza to, że potencjalne zyski lub straty są zwielokrotnione. Przy wykorzystaniu dźwigni 30:1, kapitał w wysokości 10 tysięcy złotych pozwoli na otwarcie pozycji o wartości 300 tysięcy złotych. Jeszcze wyższa dźwignia, na przykład 100:1, z kwoty 10 tysięcy złotych pozwoli na otwarcie pozycji o wartości 1 miliona złotych! Przy tak wysokiej dźwigni finansowej przepływ pieniądza jest niezwykle przyspieszony. Nawet niewielkie wahania kursu potrafią wygenerować znaczny zysk, jak również zakończyć się duża stratą.

Zastosowanie dźwigni na rynku Forex niesie ze sobą wysoki ładunek emocjonalny, z którym nie każdy z inwestorów jest sobie w stanie poradzić. Szybkie zmiany kursów, a tym samym wahania portfela potrafią doprowadzić niejednego inwestora do trudności z opanowaniem stresu. Rozwiązaniem tego problemu jest odpowiednie zarządzanie kapitałem i zawieranie pozycji, których wielkość umożliwia realną ocenę sytuacji na rynku.

Wycena fundamentalna

Drugim powodem jest fakt, że waluty są trudniejsze w ocenie fundamentalnej. Na giełdzie możesz w znacznie łatwiejszy sposób – za pomocą pewnych wzorów – wycenić aktywo, które kupujesz. Wtedy wahania cenowe przestają nas tak mocno interesować. Niestety nie znamy łatwego wzoru na wycenę fundamentalnej wartości waluty, a to powoduje dodatkowy stres, ponieważ nie wiesz, ile jest warte to, co kupiłeś. Mówię oczywiście o prawdziwej wartości, a nie o wycenie rynku. Zresztą papierowa waluta z zasady ma tylko wartość umowną, a akcja to część firmy.

Forex Demo

Większe wahania

Waluty reagują na różne dane dużo szybciej i podlegają większym wahaniom. Oczywiście na giełdzie istnieją wyjątki, na przykład wtedy, kiedy jakaś informacja o firmie wycieknie na rynek, ale to jest rzadkość. Giełda jest stabilniejsza i, nie licząc okresów “katastrof”, zmienia się powoli.

Rynki walutowe sprawiają wrażenie wiecznie pobudzonych. Tam wszystko jest zawsze ważne i zmienia warunki gry. Na ciebie jako inwestora walutowego wpływa efekt świeżości informacji. Masz tendencję do uznawania nowych informacji za dużo ważniejsze niż te, które posiadałeś do tej pory. Nawet jeżeli te nowe są błędne (co z reguły dociera do ciebie za późno).

Dlatego zawsze powtarzamy, że na Foreksie się gra, a na giełdzie inwestuje. Naturalnie w momencie, gdy reprezentujesz firmę i  zabezpieczasz zagraniczne kontrakty na foreksie, jest to inwestycja. Gdy chcesz inwestować jako osoba fizyczna, tak naprawdę jedyną opcją, jaką możesz wykorzystać, jest dysparytet stóp procentowych na różnych rynkach. Cała reszta to tylko gra – spekulacja.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO