J2T

Analiza techniczna ma tyle samo zwolenników co przeciwników. Poznaliśmy już najważniejsze kwestie teoretyczne związane z funkcjonowaniem rynku Forex. Są one niezbędne do postawienia kolejnego kroku w poznawaniu najbardziej płynnego rynku na świecie. Dzisiaj skupimy się na analizie technicznej, czyli jednej z najpopularniejszych metod w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych zarówno tych długo jak i krótkookresowych. Częścią analizy technicznej są również wskaźniki/oscylatory, o których pisałem już we wpisie Wskaźniki Forex – poznaj 7 najlepszych i darmowych. Zatem tę część mamy już za sobą.

Analiza techniczna – założenia

Analiza techniczna opiera się o trzy podstawowe założenia, o których powinna wiedzieć każda osoba stosująca tę metodę. Do założeń tych należą:

Rynek dyskontuje wszystko

Punkt ten zakłada, że bieżąca cena rynkowa danego instrumentu finansowego uwzględnia wszystkie dostępne na dany moment informacje rynkowe, innymi słowy mówimy, że cena waloru dyskontuje na bieżąco napływające wiadomości stricte finansowe, ale również i te o podłożu politycznym,

Ceny podlegają trendom

W tym założeniu z kolei mówimy o trzech możliwych trendach występujących na dowolnym rynku, jest to trend wzrostowy, spadkowy i horyzontalny (boczny). Możemy tutaj również mówić o dwóch procesach: dystrybucji i akumulacji. Obydwa charakteryzują się najczęściej dużymi wolumenami obrotu, co może oznaczać odwrócenie dotychczasowego trendu. W przypadku dystrybucji mówimy, że dany walor przechodzi w tzw. „słabe ręce”. Inaczej mówiąc gracze posiadający bardziej poufną informację rynkową zaczynają dostrzegać przewartościowanie danego instrumentu i sprzedają go. Proces dystrybucji rozpoczyna zazwyczaj trend spadkowy. Z kolei w przypadku akumulacji mamy odwrotną sytuację. Walor przechodzi w tzw. „silne ręce”, gdyż osoby posiadające bardziej poufne informacje zaczynają dostrzegać niedoszacowanie ceny. Proces ten rozpoczyna zaś najczęściej trend wzrostowy.

Historia lubi się powtarzać

Ostatnie założenie można powiedzieć, że jest jednym z najważniejszych fundamentów analizy technicznej. Metoda ta polega bowiem na prognozowaniu przyszłych ruchów cen instrumentów na podstawie wykresu z przeszłości. Zakładamy tutaj, że uczestnicy danego rynku co jakiś czas powtarzają swoje zachowanie, stąd możliwe jest przewidzenie przyszłych ruchów. Metodami analizy technicznej są m.in. price action, oscylatory, strefy popytu i podaży. Poszczególne techniki będą omówione w dalszej części poradnika.

Analiza techniczna – podstawowe pojęcia

Wsparcie

Jest to pewien poziom cenowy, przy którym obserwujemy większą aktywność kupujących, zatem w miejscu tym cena instrumentu najczęściej przestaje spadać, co jest jednocześnie dobrym momentem kupna.

Opór

Pojęcie odwrotne do wsparcia, to poziom gdzie większą aktywność wykazują sprzedający. Wówczas popyt nie ma wystarczającej siły by przełamać dany poziom cenowy (opór), więc najczęściej mamy cofnięcie i ograniczenie wzrostów.
Oczywiście należy pamiętać, że zarówno wsparcia jak i opory mogą być przełamywane, wówczas możemy obserwować większą dynamikę ruchów z uwagi na zlecenie obronne (stop loss) umieszczane powyżej lub poniżej wsparć i oporów (w zależności czy mamy otwartą pozycję krótką czy długą).

Formacja świecowa

Jest to układ świec japońskich (jednej lub kilku), które tworzą potencjalną formację mogącą prowadzić do zmiany kierunku ceny.

Forex Demo

Formacja liniowa

W przypadku formacji liniowych mamy do czynienia z wieloma (kilkanaście, kilkadziesiąt) świecami, które po połączeniu liniami tworzą określone struktury.

Linia trendowa

Jest to linia wyznaczona na podstawie lokalnych minimów (w przypadku trendu wzrostowego) lub maksimów (kiedy mamy do czynienia z trendem spadkowym).

Kanał trendowy

Są to dwie równoległe linie trendowe, które razem tworzą kanał, wewnątrz którego cena porusza się respektując najczęściej jego górne i dolne ograniczenie.
Najpopularniejsze typy formacji liniowych, świecowych, a także zastosowanie linii trendowej i kanały trendowego omówimy przy okazji prezentacji metod analizy technicznej.

Obszar wykupienia

Poziom, ponad którym popyt ma coraz mniejszą siłę, w obszarach tych mamy najczęściej odwrócenie trendu wzrostowego w kierunku spadków.

Obszar wyprzedania

Jest to odwrotne miejsce niż wykupienie, występuje na lokalnych minimach danego instrumentu. W tym przypadku to podaż traci impet, stąd też rośnie szansa zakończenia spadków. Obszary wykupienia i wyprzedania używane są przy okazji stosowania metody analizy technicznej opartej na wskaźnikach.

Autorem artykułu „Analiza techniczna – założenia i podstawowe pojęcia” jest Arkadiusz Balcerowski – ekonomista, analityk, Makler Papierów Wartościowych z uprawnieniami doradztwa inwestycyjnego (nr licencji 3165), prowadzący swój blog inwestycyjny InsiderFX.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO