J2T

Główni uczestnicy rynku walutowego to przede wszystkim największe instytucje finansowe świata. Zalicza się do nich przede wszystkim banki centralne, banki inwestycyjne i komercyjne, jak również pozostałe instytucje finansowe – fundusze inwestycyjne i emerytalne. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć każdą z tych grup i jej wpływ na rynek Forex.

Jedną z cech, które wyróżniają rynek walutowy jest bardzo łatwy dostęp do niego, także z punktu widzenia klienta indywidualnego. Ta dostępność powoduje, że na rynku Forex inwestują bardzo różne podmioty: banki centralne i komercyjne, instytucje niefinansowe, firmy, a także osoby prywatne. Poszczególnych inwestorów na rynku walutowym różnicuje zakres działania, wpływ wywierany na rynek i motywacje podejmowanych aktywności.

Różnicą między inwestorami jest także płaszczyzna inwestycji, dlatego też można ich podzielić na uczestników rynku międzybankowego i detalicznego. Główni uczestnicy rynku walutowego – interbanku – to banki centralne, banki komercyjne, a także pozostałe instytucje finansowe – fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne itp.

Jeśli chodzi o banki centralne, to ich motywacją do uczestniczenia w rynku jest dążenie do zrealizowania ustalonej przez dane państwo polityki pieniężnej. Zwykle działania banków centralnych sprowadzają się do utrzymywania waluty swojego kraju na poziomie, który będzie sprzyjał gospodarce państwa (podtrzymaniu rozwoju gospodarczego i stabilności cen). Banki centralne osiągają swoje cele poprzez zarządzanie rezerwami walutowymi państwa, regulowanie podaży waluty na rynku i jej kursu. Udział banków centralnych na rynku Forex stanowi kilka procent.

Główni uczestnicy rynku walutowego

Motywacją działania drugiej grupy inwestorów – banków komercyjnych – jest przede wszystkim zysk. Inwestują one w interesie własnym lub też swoich klientów: instytucji finansowych, rządów, korporacji. Banki komercyjne odgrywają bardzo istotną rolę na rynku walutowym, którą w literaturze przedmiotu określa się nawet jako „animowanie” rynku. Rola ta wynika z olbrzymich kwot, jakimi codziennie obracają banki komercyjne. Waluty są w dużych ilościach kupowane i sprzedawane pomiędzy bankami, co determinuje znaczną płynność finansową rynku walutowego. Animowanie rynku wiąże się również ze skupywaniem walut, nawet jeśli nie ma na nie rzeczywistego zapotrzebowania. Tworzy to popyt na waluty, na którym mogą zyskać m.in. inwestorzy indywidualni.

Trzecią grupą inwestorów są instytucje finansowe, które najczęściej dążą do powiększenia zysku klientów. Obserwując rynek, instytucje finansowe wyszukują różnego rodzaju okazji inwestycyjnych, które mogą przynieść atrakcyjne zyski. Jeśli chodzi o rynek detaliczny, to również wyróżnia się trzy grupy inwestorów: fundusze parasolowe (inaczej hedgingowe), korporacje oraz klientów indywidualnych. Znaczenie funduszy parasolowych na forexie jest bardzo istotne, ponieważ poprzez swoje działania dynamizują rynek. Ich aktywność na rynku walutowym polega na ryzykownych inwestycjach, które jednak umożliwiają osiągnięcie bardzo wysokich zysków.

Forex Demo

Stosowane przez fundusze hedgignowe sposoby inwestowania na rynku walutowym są bardzo zróżnicowane, korzystają one z wszystkich mechanizmów dostępnych na forexie. Nazwa funduszy hedgingowych/parasolowych (ang. hedge, czyli ogrodzenie) wynika z dążenia do ograniczenia strat inwestorów związanych z wahaniami cen. Ograniczenie strat wynika także z dywersyfikacji dokonywanych inwestycji. Działanie korporacji na rynku walutowym związane jest natomist z koniecznością ograniczenia ryzyka kursowego wynikającego z importowania i eksportowania towarów.

Klienci indywidualny na FX

Klienci indywidualni pod względem wielkości obrotu, stanowią najmniej znaczącą grupę inwestorów. Rynek ten jednak w ostatnich latach dynamicznie rozwija. Wynika to bezpośrednio z lepszego dostępu do platform inwestycyjnych, dostępnych obecnie nie tylko w komputerach, ale również w telefonach komórkowych. Motywacją rynkową klientów indywidualnych jest oczywiście zysk, którzy czerpią oni najczęściej z wahań kursów walut.

Zyskowność rynku walutowego dla klientów indywidualnych wynika z możliwości zastosowania tzw. dźwigni finansowej. Mechanizm ten pozwala na angażowanie w transakcje znacznych kwot nominalnych, bez konieczności ryzykowania całości kwoty rzeczywistej. Warunkiem działania dźwigni jest zapewnienie takiej kwoty rzeczywistej, która zapewni wypłacenie ewentualnego zysku drugiej stronie przeprowadzonej transakcji. Bardzo istotną funkcję na rynku walutowym pełnią także

Brokerzy Forex

Brokerzy Forex, działający zarówno na płaszczyźnie międzybankowej jak i detalicznej. Ich rolą jest pośredniczenie między poszczególnymi podmiotami obecnymi na rynku, np. wyszukują oni potencjalnych stron transakcji walutowych. W przypadku rynku detalicznego, rolą brokerów jest umożliwienie transakcji między klientami indywidualnymi a największymi inwestorami – jest to współcześnie możliwe dzięki rozbudowanym, elektronicznym platformom transakcyjnym.

Ponadto, do działań brokerów należy również przeprowadzanie analiz rynku, a na ich podstawie doradzanie swoim klientom. Zysk brokerów pochodzi z prowizji od zysku klienta – nie pobierają oni innych opłat za swoje usługi, dlatego można zaufać, że zależy im na uzyskaniu jak największych przychodów z przeprowadzanych transakcji. Na forexie działa kilka rodzajów brokerów, najczęściej spotyka się brokerów tzw. market maker oraz brokerów ECN, czyli ang. Electronic Communication Network.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO