Czynniki rozwoju giełdy walutowej

Handel walutami istnieje właściwie od momentu ich powstania, wówczas wyglądał jednak zupełnie inaczej, niż obecnie. Współczesny kształt rynku walutowego zaczął kształtować się w XX wieku, przez zdecydowaną większość czasu poszczególne waluty były jednak ściśle powiązane z kursem dolara, a ten – złota. Dolar pełnił wówczas podstawową walutę handlową – stan ten jest obserwowany także dzisiaj, choć współcześnie razem z dolarem rolę tę pełni także waluta europejska.

Dla powstania giełdy walutowej w obecnym kształcie kluczowe było uwolnienie kursu dolara od złota, co nastąpiło w latach 70. ubiegłego stulecia. Decyzja prezydenta USA Richarda Nixona z 1971 r. o zawieszeniu wymienialności amerykańskiej waluty na złoto, spowodowała zakończenie istniejącego od lat 40. systemu waluty dewizowo-pieniężnej i od tego czasu kurs walut mógł być swobodnie kształtowany przez popyt i podaż. Na rozwój rynku walutowego wpływ miała też ogromna swoboda wymiany – od lat 70. każdy (w krajach kapitalistycznych) mógł wymieniać i skupować dowolną ilość waluty.
Aktualny kształt forex zyskał dzięki rozwojowi sieci i możliwości szybkiego przesyłania danych pomiędzy poszczególnymi rynkami. Obecnie dostęp do rynku jest możliwy z każdego punktu świata, przy założeniu, ze istnieje tam dostęp do Internetu.
Nie tylko jednak Internet spowodował wzrost popularności handlu na forexie. Przyczyniła się do tego także dostępność do oprogramowania, które pozwala na stosunkowo proste i szybkie tworzenie potrzebnych analiz, wykresów i raportów, które następnie mogą posłużyć jako przewodnik inwestycyjny. Dostęp do tego typu programów jest stosunkowo niedrogi (analizy i wykresy można tworzyć choćby za pomocą programu Excel dostępnego w pakiecie MS Office) – narzędzie to jest wykorzystywane zarówno przez inwestorów instytucjonalnych, jak i osoby prywatne. Korzystanie z własnoręcznie przygotowanych analiz (lub też analiz przygotowanych przez specjalistów i udostępnianych w sieci) w ogromnym stopniu ułatwia podejmowanie trafnych decyzji handlowych.

Oprócz dynamicznego rozwoju technologicznego możemy wyróżnić także kilka innych przyczyn bardzo dużego wzrostu liczby transakcji na forexie w ciągu ostatnich kilku lat. Z pewnością trzeba tutaj wymienić zmienność stóp procentowych, która wynika z postępującego umiędzynarodowienia gospodarek i zmienności cen. Zmiana stóp procentowych bardzo wyraźnie oddziałuje na kurs walut, przyczyniając się tym samym do możliwości osiągania zysków z handlu walutami o chwiejnym kursie.

Kolejnym czynnikiem wzrostu forexu jest samo umiędzynarodowienie gospodarek, które wpływa na poszukiwanie przez firmy źródeł oszczędności i częste przenosiny produkcji do krajów o tańszej sile roboczej (tzw. offshoring). Zjawisko to powoduje wzrost zainteresowania handlem walutami, między innymi w związku z dążeniem do redukcji ryzyka zmienności cen. Do rozwoju forexu w ostatnich latach w dużej mierze przyczyniły się także korporacje, które poprzez handel walutami nie tylko dążą do ochrony swoich zysków, ale także starają się wykorzystywać możliwe szanse finansowe.