J2T

Błędy Forex – dowiedz się, które z nich pojawiają się najczęściej i są najważniejsze z punktu widzenia inwestora. Forex z powodu mechanizmu dźwigni finansowej jest rynkiem o wysokim stopniu ryzyka. Handel na Forex wymaga od inwestora dużej wiedzy z zakresu rynków finansowych, znajomości danych makro i ich wpływu na notowania par walutowych, narzędzi analizy technicznej. Jednak to nie wszystko – do skutecznego inwestowania potrzebna jest również znajomość psychologii. Chodzi tu zarówno o psychologię tłumu, aby zrozumieć, dlaczego kursy zmierzają w tę a nie inną stronę, jak i psychologię inwestora, aby zrozumieć, dlaczego podejmuje się takie a nie inne decyzje inwestycyjne.

Jedną z przyczyn, które skutkują porażkami na rynku, są błędy poznawcze rozumiane jako nieracjonalne postrzeganie rzeczywistości. Przez rzeczywistość w naszym wypadku rozumiem aktualną sytuację rynkową, jednak problematyka błędów poznawczych w ogólności rozciąga się na percepcję wszelkich wydarzeń zachodzących w społeczeństwie.

Spośród wielu błędów poznawczych, jakim ulega przeciętny człowiek, należy wyróżnić 7 najważniejszych, które utrudniają mu zachowanie obiektywizmu w inwestycjach:

Najczęstsze błędy Forex – efekt potwierdzania

Występuje jako tendencja do preferowania informacji, które wspierają wcześniejsze oczekiwania inwestora niezależnie od tego czy są one poprawne. Inwestor chcąc otworzyć pozycję, skupia się wyłacznie informacjach potwierdzających słuszność tej decyzji, pomijając (świadomie lub nie) inne przesłanki

Efekt posiadania

To tendencja do oceniania posiadanych rzeczy za bardziej wartościowe niż identyczne nieposiadane. Tu można upatrywać przyczyny długotrwałego utrzymywania pozycji, niezależnie od ich wyniku, przez inwestorów zarówno giełdowych jak i foreksowych,

Efekt pseudopewności

Przejawia się chęcią unikania ryzyka przy dążeniu do pozytywnych rezultatów i szukania ryzyka przy dążeniu do uniknięcia negatywnych rezultatów,

Błąd hazardzisty

Przekonanie, że zmiana kursu w niekorzystnym dla inwestora kierunku może się zakończyć w dowolnym momencie. Takie przekonanie jest przyczyną uśredniania strat,

Forex Demo

Błędy Forex – niechęć do strat

Tendencja do przykładania większych starań do unikania strat niż do uzyskiwania analogicznych zysków. Ten błąd jest źródłem strat niedoświadczonych inwestorów, którzy nadmiernie długo utrzymują stratne pozycje, chcąc uniknąć bólu (zrealizowania straty i tym samym przyznania się do błędu), zaś szybko realizują zyski, chcąc nagrodzić się za podjęcie dobrej decyzji. Ten błąd tłumaczy, dlaczego przeciętnemu inwestorowi większy ból sprawia strata niż satysfakcję zysk w tej samej wysokości,

Racjonalizacja zakupu

Obarczeni tym błędem inwestorzy starają się przekonać samych siebie o słuszności podjęcia decyzji inwestycyjnej, co do której mają wątpliwości,

Zasada podczepienia – błędy Forex

To tendencja do robienia czegoś i wierzenia w coś tylko dlatego, że tak robią inni. Ten błąd popularnie zwany owczym pędem tłumaczy naśladowanie innych, szczególnie wśród młodzieży, głosowanie na popularnych polityków, kupowanie produktów znanych marek. W inwestycjach błąd ten daje szczególnie o sobie znać w przypadku szczytów hossy i dołków bessy. Wtedy wszyscy starają się ustawić po jednej stronie rynku, „bo przecież każdy już tak zrobił”.

Uleganie tym błędom jest źródłem porażek w inwestowaniu, w którym sukces odnoszą ci, którzy potrafią myśleć niezależnie od tłumu – świadomość ulegania powyższym błędom jest pierwszym krokiem na drodze do inwestycyjnego sukcesu.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO