J2T

klientTechnologie cyfrowe szczególnie teraz zyskują na popularności, gdy bardzo rozwija się rynek konsumenta. Trudno zaprzeczyć jest już temu, że są po prostu kluczem do utrzymania tak zwanej lojalności klientów. Nie bez powodu, więc największe podmioty gospodarcze, ale również te mniejsze firmy będą inwestować nie tylko w darmowe sloty owocowe albo branżę rozrywkową. Coraz częściej bardzo dużą ilość pieniędzy przeznacza się na infrastrukturę nowej generacji, która obejmuje chmurę.

Jeżeli więc jakieś podmioty gospodarcze chcą przyspieszyć swoją transformację cyfrową, a także znacznie usprawnić doświadczenia klientów, to muszą się skoncentrować właśnie na takiej strategii. Inaczej nie będą w stanie konkurować z firmami, które będą w ten sposób postępować. Duże znaczenie ma tutaj również właśnie w kontekście polskich firm uświadomienie, że przed takim postępem nie ma ucieczki. A technologie cyfrowe szczególnie teraz w dobie pandemii zaczęły przyspieszać, a więc firmy, jeżeli chcą pozostać w grze, to muszą nadążyć za takimi zmianami.

Zaspokojenie potrzeb klienta

Dla inwestorów zawsze najważniejszy był klient, ale w dzisiejszych czasach głównie wszyscy koncentrują się na tym, aby zaspokoić jego specyficzne potrzeby. W efekcie więc zabieganie o względy konsumentów to zaspokojenie ich potrzeb emocjonalnych. Na podstawie bardzo szczegółowych badań marketingowych wyciągnięto wnioski, że współczesny klient przede wszystkim chce mieć pewność, że jego wybór był trafiony. W konsekwencji więc zawsze, gdy będzie wybierać jakąś usługę albo produkt, to bazuje tu na własnych odczuciach. Satysfakcja emocjonalna jest najważniejsza. Produkt albo usługa musi ją zapewnić. O to też właśnie chodzi w zagadnieniu Customer experience.

Oznacza ono sumę wszystkich problemów i możliwości, a także przeżyć, które będą udziałem klienta w trakcie korzystania z konkretnych artykułów. Szczególnie ważny był ostatni rok w dobie panującej pandemii. To teraz właśnie ten wrażliwy okres bardzo wpłynął na doświadczenia klientów. Zamknięcie się w domu oraz pozamykane punkty stacjonarne i dynamiczny rozwój ofert internetowych, wszystko to wpłynęło na znaczące zmiany w przestrzeni konsumenckiej.

Forex Demo

Niespotykana sytuacja na rynku konsumenckim

Ta niespotykana do tej pory sytuacja na rynku konsumenckim, która nie mogła być przewidziana właściwie przez nikogo, wywołała konieczność poddania wszystkich typów organizacji bardzo surowym testom. Konieczne było krytyczne podejście do dotychczasowej oceny doświadczeń klientów i pracowników. W efekcie okazało się, że sprawna obsługa klientów będzie zdeterminowana przez dbałość o doświadczenia pracowników. Należało, więc bardzo szybko sprawdzić to, w jaki sposób pracownicy dużych i małych firm reagują na zmiany w postawach klientów. Dzięki temu można było wyciągać daleko idące wnioski dotyczące konieczności transformacji konkretnych sektorów firmy. Czasami skutkowało to też sytuacją, gdy trzeba było się całkowicie przebranżowić. Praktyka pokazuje, że współcześnie wygrywają te firmy, które są gotowe na taką właśnie elastyczność.

Bez lepszych pracowników nie pozyskamy konsumentów

Okazało się też, że ta transformacja cyfrowa wywołana koronawirusem w bardzo wielu sytuacjach pozytywnie wpłynęła na tę reorganizację wielu podmiotów gospodarczych. Musiało się to jednak odbywać przy bardzo ścisłej kontroli wdrażania technologii cyfrowych.

Przejście na model pracy zdalnej, szczególnie dobrze zaadaptowanej w sferze branży e-commerce, uzmysłowiło wielu inwestorom, że w ten sposób można zaoszczędzić dużo pieniędzy, ale także odciążyć pracowników. Nie muszą przecież przesiadywać w biurach, a jak wiadomo, dojazd do firmy wiąże się ze stratą czasu. Praca zdalna może być wykonywana, więc wszędzie. A lepiej działający pracownicy to lepsza obsługa konsumentów, którzy właśnie szczególnie dużą wagę przywiązują do kompleksowo przekazanej informacji przez osobę uprzejmą.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO