J2T

Co kształtuje kursy walut?

Poszczególne kursy walut ustalane są niezależnie w różnych instytucjach finansowych – ogólnie rzecz biorąc, jest to wynik zależności między popytem, a podażą na daną parę walutową. Warto zaznaczyć, że ceny par walut na forexie przedstawiane są za pomocą jednej liczby – stosunku waluty kwotowanej do kwoty bazowej (w parze walut USD/JPY dolar jest walutą bazową, a jen – kwotowaną).
Popyt i podaż na określone pary walutowe wynika z oddziaływania wielu czynników – ekonomicznych, politycznych i psychologicznych. Te trzy grupy czynników są uwzględniane w każdej analizie rynku, ponieważ w zglobalizowanym świecie mają one wyraźny wpływ na gospodarkę poszczególnych krajów, a w związku z tym – na ceny ich walut.

Jeśli chodzi o czynniki polityczne, to można do nich zaliczyć wszystkie wydarzenia o znaczeniu politycznym, które oddziałują na gospodarkę. Bardzo istotny wpływ na kurs walut mają wszelkie przejawy niestabilności politycznej, gwałtowne zmiany władzy (np. upadek rządu, przewrót wojskowy itp.), a także zmiany o podejrzewanym korzystnym wpływie na gospodarkę (np. zwycięstwo w wyborach partii dążącej do przeprowadzenia racjonalnych reform gospodarczych). Zależnie od roli danego państwa w regionie, zachodzące w nim zmiany polityczne mogą pozytywnie lub negatywnie oddziaływać także na waluty krajów sąsiednich. Zdarzeniami (pośrednio politycznymi), które mają bardzo znaczący wpływ na kurs waluty są także różnego rodzaju katastrofy, ataki terrorystyczne itp.

Czynniki ekonomiczne, które najmocniej oddziałują na kurs walut to przede wszystkim: wielkość produktu krajowego brutto (wyraża on wartość usług i dóbr wytworzonych w danym państwie), stopy procentowe, poziom inflacji, jakość handlu międzynarodowego, polityka fiskalna (kwestie budżetowe, wysokość podatków itp.) oraz polityka monetarna danego kraju (te dwa ostatnie czynniki mogą być także zaliczane do czynników politycznych). Czynniki ekonomiczne, ze względu na swoją mierzalność, są najczęściej wykorzystywane podczas tworzenia tzw. analizy fundamentalnej. Dane, z jakich korzysta się przy opracowywaniu analiz, muszą pochodzić z zaufanych, najczęściej oficjalnych źródeł – są one np. publikowane w postaci okresowych raportów, a także udostępniane na bieżąco na stronach internetowych np. urzędów statystycznych.

Czynniki psychologiczne należą do grupy czynników o bardzo znaczącym wpływie na kurs walut, niemożliwe jest jednak ich zmierzenie. Można przedstawić bardzo wiele przykładów oddziaływania psychologii na rynek, wydaje się jednak, że najważniejsze są dwa – tzw. psychologia tłumu, a także psychologiczno-emocjonalne reakcje inwestorów. Jeśli chodzi o tę pierwszą, to wiąże się ona z powielaniem reakcji innych inwestorów pod wpływem ich masowego (a więc, jak się wydaje, słusznego działania). Zjawisko to raczej nie wiąże się z osiągnięciem oczekiwanych zysków, a wręcz przeciwnie – masowe reakcje sporadycznie mają racjonalne podłoże.

Forex Demo

Czynnik związany z emocjonalnym podejmowaniem decyzji, wiąże się często z brakiem cierpliwości inwestorów i ich dążeniem do jak najszybszego osiągnięcia zysku. W przypadku zaawansowanych użytkowników rynku, zdarza się, że przeczucia są dobrym doradcą, zwykle jednak są one podparte latami doświadczeń i pogłębioną wiedzą. Początkowi inwestorzy rynku walutowego mają natomiast bardzo często skłonności do emocjonalnego reagowania na zmiany rynkowe, które w zdecydowanej większości kończą się stratą. Zanim rozpocznie się inwestowanie na rzeczywistym rynku walutowym, polecane jest kilkumiesięczne korzystanie z symulatorów rynku i nauczenie się nie tylko działania forexu, ale także kontrolowania własnych emocji.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO