J2T

Każdego dnia na rynku wygasa wiele opcji walutowych, które mogą mieć znaczący wpływ na notowania poszczególnych par. Oczywiście jak każdy wskaźnik na rynku forex również i dane opcyjne nie dają nam pewności co do zakładanego scenariusza. Mimo wszystko, w przypadku mniejszej zmienności na rynku walutowym, mogą mieć one niebagatelny wpływ na nasze pozycje.

xm baner czerwiec 2014

Na wstępie przedstawmy czym są opcje walutowe? Jest to instrument pochodny, który pozwala nabyć lub sprzedać określony instrument (w tym przypadku walutę) po z góry określonej cenie. W przypadku publikowanych codziennie opcji mamy do czynienia z opcjami waniliowymi. Warte jest również odróżnienie kupującego opcję od wystawcy opcji, gdyż obie strony różnią się diametralnie pod kątem podejmowanego ryzyka.

Nabywca opcji (pozycja długa PUT lub CALL) kupując ją musi zapłacić premię jej wystawcy, która jest jego całkowitym kosztem i sumą, która zaryzykował. Ponad to nabywca ma prawo do nie zrealizowania opcji jeśli taka transakcja nie jest dla niego korzystna. Z kolei wystawca opcji (pozycja krótka PUT lub CALL) zarabia wspomnianą wyżej premię, jednakże ryzykuje teoretycznie nieograniczoną stratę wynikającą z tego, że dany instrument może podążać w przeciwnym do obranego przez niego kierunku. Wystawca ponad to ma obowiązek realizacji opcji w przypadku chęci zgłoszonej przez nabywcę.

Przyjmuje się więc, że w przypadku nabywcy opcji zyski są nieograniczone, zaś ryzyko stanowi tylko płacona premia. Z kolei w przypadku wystawcy opcji zyskiem jest tylko wysokości premii, zaś możliwe straty są nieograniczone. Tak jak pisałem wcześniej wyróżniamy dwa rodzaje opcji: CALL oraz PUT.

CALL (kupno) – opcja pozwalająca jej posiadaczowi kupić daną ilość waluty po określonej cenie.

PUT (sprzedaż) – opcja pozwalająca jej posiadaczowi sprzedać daną ilość waluty po określonej cenie.

W przypadku każdego kontraktu opcyjnego mamy do czynienia z kilkoma ważnymi pojęciami, którymi są: strike, in the money, at the money, out of the money.

Strike (poziom wykonania opcji) – jest to cena po jakiej inwestor posiadający opcję może kupić (opcja CALL) bądź sprzedać (opcja PUT) określoną ilość waluty. Jest to kluczowa informacja z punktu widzenia inwestorów na rynku walutowym.

In the money – sytuacja, w której aktualna cena instrumentu bazowego (waluty) w momencie wygasania jest wyższa niż poziom wykonania opcji (strike) w przypadku opcji CALL lub też niższa od poziomu wykonania opcji w przypadku opcji PUT. Innymi słowy taka sytuacja przynosi zysk nabywcy opcji, gdyż posiadacz opcji CALL może kupić walutę po niższej cenie od rynkowej, zaś właściciel opcji PUT może sprzedać walutę po cenie wyższej w porównaniu do ceny rynkowej.

At the money – sytuacja, gdy poziom instrumentu bazowego w chwili wygasania opcji jest tożsamy z ceną wykonania. Innymi słowy nabywca opcji realizując owy kontrakt nie zarabia ani nie traci (nie licząc zapłaconej wcześniej premii wystawcy opcji).

Out of the money – sytuacja, kiedy to cena instrumentu bazowego w chwili wygasania opcji jest niższa od ceny jej wykonania (strike) w przypadku opcji CALL lub wyższa w przypadku opcji PUT. Tym samym realizując taki kontrakt nabywca opcji poniósłby stratę, zatem wykorzystując przysługujące mu prawo nie realizuje jej.

Forex Demo

Istotną informacją jaką znamy jest to, że wszystkie opcje walutowe wygasają codziennie o godzinie 16:00 czasu polskiego. Niestety nie mamy informacji czy owa opcja jest typu CALL czy też PUT. Zatem zapis: EURUSD 1,1100 (EUR 702m) mówi nam, że danego dnia na parze EURUSD wygasają opcje na kwotę 702 milionów euro z ceną wykonania na 1,1100. Zatem na tym poziomie możemy obserwować większą zmienność w przypadku relatywnie lekkiego kalendarza makro (jeśli w danym dniu mają miejsca znaczące publikacje jak NFP, konferencje banków centralnych ect. informacje opcyjne najczęściej nie odgrywają dużej roli).

Dzieje się tak, gdyż posiadający opcję CALL chcą by cena była niższa niż wspomniane 1,1100 (stanowi to dla nich opór), zaś posiadacze opcji PUT chcą by cena była wyższa niż 1,1100 (stanowi to dla nich wsparcie). Poza tym pewną role odgrywają również wystawcy opcji, którym oczywiście zależy by opcja była out of the money.

By jeszcze bardziej zwiększyć prawdopodobieństwo istotności danej opcji warto brać pod uwagę tylko większe wielkości w przypadku głównych par walutowych (powyżej 500 mln) oraz te opcje, których poziom wykonania jest stosunkowo blisko aktualnej ceny rynkowej (różnica do 50 pipsów). Relatywnie niewielka różnica sprawi, że zarówno nabywcy jak i wystawcy opcji będą “walczyć” na rynku FX by przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Tym samym w obrębie ceny wykonania danej opcji możemy obserwować istotną zmienność, a cena rynkowa może być “przyciągana” do strike’u opcji. Wówczas możemy starać się wykorzystać takie ruchy do zajęcia potencjalnych pozycji na rynku FX.

Na koniec kilka przykładów:

EURUSD, 09.07.2015, opcja 1,1050 (500m)

EURUSDM1

EURUSD, 08.06.2015, opcja 1,1200 (2,3bln) – warto zauważyć, że na kilkadziesiąt minut przed wygaśnięciem opcji kurs balansował wokół ceny wykonania opcji

EDM1

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO