Polityka Prywatności Serwisu Akademia Forex
xm_header_promo

Profesjonalne szkolenia, strategie i analizy online. Darmowe VIDEO. Także w jakości HD

Dołacz do 2000+ zadowolonych użytkowników

Ireneusz Pukin

9 lat temu

Polityka Prywatności Serwisu Akademia Forex

0

 

 

Polityka Prywatności

Akademia Forex (AF), jest jednym z serwisów, należących do Fx Invest Group Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta AF i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do AF obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie:

http://akademiaforex.com/polityka-prywatnosci-serwisu-akademia-forex/

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: SAF nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników swojego serwisu i newslettera. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie prenumerować czasopism należących do SAF oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez SAF.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do AF możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Nie podanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Subskrypcja bezpłatnych czasopism zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do AF wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala AF zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie produktów i usług.

Na dzień dzisiejszy AF nie zajmuje się sprzedażą produktów lub usług. Zamawianie w przyszłości usług i produktów oferowanych przez AF wymagać będzie podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe będą oznaczone.

Niezapowiedziane wiadomości

AF zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości AF rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu, newslettera, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz w przyszłości informacje komercyjne, których rozsyłka będzie opłacona przez klientów AF. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie będą miały wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych AF. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Inne formularze.

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do AF i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nie obsługiwanych przez AF nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do SAF mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do AF.

W przypadku pytań proszę pisać:

biuro@akademiaforex.com

Wyłączenie odpowiedzialności

Serwis Akademia Forex dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Serwisie były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie jest w stanie zagwarantować poprawności tych informacji. AF nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem informacji prezentowanych w Serwisie. AF zawiadamia niniejszym, iż zamieszczane w nim informacje nie są rekomendacjami w rozumieniu “Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi”. Publikowane na stronach wortalu informacje nie stanowią również oferty, ani nie są zaproszeniem do składania ofert zakupu, bądz sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych. Analizy i opracowania zamieszczane w Serwisie Akademia Forex stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji, osób i firm współpracujących i nie powinny być inaczej interpretowane. Serwis Akademia Forex ani jakakolwiek z osób i firm współpracujących z Serwisem nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystania tych informacji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Ostrzeżenie o ryzyku.

Dokonywanie transakcji na rynku walutowym obarczone jest istotnym poziomem ryzyka i może wiązać się z powstaniem znacznych strat. Dlatego też, przystępując do zawierania transakcji na rynku Forex, musisz być świadomy swojej zdolności finansowej pozwalającej na dokonywanie tego typu transakcji.

Prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami przed rozpoczęciem handlu na rynkach CFD: Mimo nieograniczonego potencjału zysków ponosisz ryzyko utraty całego kapitału poczatkowego na rachunku inwestycyjnym. Wysoka zmienność instrumentów bazowych będących przedmiotem kwotowań na rynku walutowym, w połączeniu z niskimi wymogami co do depozytu zabezpieczającego mogą powodować zarówno istotne zyski, jak i znaczne straty – dźwignia finansowa oraz zmienność mogą oddziaływać pozytywnie, jak i negatywnie na twoją pozycję. Należy być świadomym, iż Serwis Akademia Forex nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane bezpośrednio czy pośrednio przez restrykcje nakładane przez rządy, prawa rynkowe, zawieszenie wykonywania transakcji, operacje o charakterze militarnym, a także inne nieprzewidywalne okoliczności, niezależne oraz będące poza kontrolą SAF

Korzystając z Serwisu Akademia Forex przyjmujesz do wiadomości, że obrót kontraktami CFD oraz pozostałymi produktami inwestycyjnymi na zagranicznych rynkach jest działalnością wysoce spekulacyjną związaną z wysokim stopniem ryzyka, wynikającym z wykorzystania dźwigni oraz gwałtownie zmieniających się rynków. Oświadczasz, że jest gotowy i jesteś w stanie przyjąć na siebie takie ryzyko. Przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz odpowiedzialność za znajomość praw i warunków dotyczących każdego z produktów inwestycyjnych na swoim rachunku, z uwzględnieniem między innymi działań korporacyjnych (np. wiedzy, czy bazowy papier wartościowy jest przedmiotem podziału akcji (stock split) lub odwrotnego podziału akcji (reverse stock split), oraz że AF nie ma obowiązku powiadamiania Klienta o datach spotkań ani podejmowania żadnych innych czynności. Potwierdzasz także, że transakcje na kontraktach CFD oraz innych produktach inwestycyjnych posiadają szczególne właściwości i towarzyszą im unikalne rodzaje ryzyka, w tym między innymi ryzyko niższej płynności, ryzyko wyższej zmienności, ryzyko zmiany cen, ryzyko wynikające z niepowiązanych rynków, ryzyko wynikające z publikacji różnego rodzaju danych mających wpływ na ceny.

Stworzyliśmy Akademię Forex, aby pomagać czytelnikom poszerzać wiedzę na interesujące ich tematy. Mimo, że prezentujemy praktyczne rozwiązania, nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać ze wszystkiego, co proponujemy. Zawarte w AF nasze własne artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z naszą opinią i opinią właśnie są. Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z naszą opinią. AF oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

Opublikowano w akademia forex
Niniejsza informacja jako całość, ani żaden z jej elementów nie jest ani nie może być uznany za rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku oraz rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców z dnia 19 października 2005 roku. Wszystkie prezentowane analizy spółek giełdowych są wykonane na zasadach CFD. Nie jest to również doradztwo prawne ani finansowe. CZYTAJ DALEJ

Możliwość komentowania jest wyłączona.


Ostrzeżenie w związku z ryzykiem:

Serwis Akademia Forex dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Serwisie były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie jest w stanie zagwarantować poprawności tych informacji. Serwis Akademia Forex nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem informacji prezentowanych w Serwisie. Serwis Akademia Forex zawiadamia niniejszym, iż zamieszczane w nim informacje nie są rekomendacjami w rozumieniu "Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi". Publikowane na stronach wortalu informacje nie stanowią również oferty, ani nie są zaproszeniem do składania ofert zakupu, bądź sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych. Analizy i opracowania zamieszczane w Serwisie Akademia Forex stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji, osób i firm współpracujących i nie powinny być inaczej interpretowane. Serwis Akademia Forex ani jakakolwiek z osób i firm współpracujących z Serwisem nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystania tych informacji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

OSTRZEŻENIE PRZED WYSOKIM RYZYKIEM: Inwestowanie na rynku Forex jest bardzo ryzykowne i może nie być odpowiednim sposobem inwestowania dla każdego. Dźwignia finansowa tworzy dodatkowe ryzyko i naraża na straty finansowe. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu na rynku Forex należy dokładnie rozważyć w jakim celu się inwestuje, jakie ma się doświadczenie oraz jaki poziom tolerancji ryzyka. Inwestując można stracić cały początkowy depozyt dlatego nie należy inwestować jeśli nie można pozwolić sobie na straty. Zanim rozpocznie się inwestowanie na rynku forex trzeba posiadać wiedzę na temat tego rynku oraz szukać porad i informacji u osób trzecich, które są w tej dziedzinie ekspertami.

Partnerzy:
RoboForex - profesjonalne usługi na rynku forex

Ta strona wykorzystuje pliki cookies - więcej informacji